Procedure bij klachten

Indien je enige problemen ondervindt op het werk op het gebied van het discriminatie beleid, kan je via e-mail een gesprek aanvragen met de afdeling HR. In dit gesprek kan je problemen naar voren brengen en zal er gezamenlijk een oplossing gezocht worden. Indien je specifiek met een vertrouwenspersoon wilt spreken dan kun je dit uiteraard ook aangeven in je mail.

Indien er zzp-ers zijn die zich melden met klachten of vragen over het discriminatie beleid dan kunnen zij tevens een mail versturen naar info@royaltyzorg.nl met als onderwerp ‘ discriminatie, of telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer (06) 48 71 28 52